Verhalen voor nationale biologenkrant

De Groene Revolutie 2.0 evolueert langzaam

10-12-11

De Groene Revolutie van de jaren zeventig vorige eeuw gaf pessimisten ongelijk: dankzij meer wetenschappelijke kennis kregen 2 miljard extra monden 7 procent méér voedsel. Maar is een nieuwe Groene Revolutie 2.0 voor nog 2 miljard extra mensen in 2050 nog wel ecologisch haalbaar? ‘Armoede is slechter voor het milieu dan rijkdom’. leesverder>

Later als ik minder groot ben word ik ook een ster

25-06-2011

Een nieuwe reviewstudie in Marine Ecology (in press) naar evolutionaire gevolgen van visserijdruk op de groei van vissen, toont dat eerdere alarmerende studies fouten maakten door groeisnelheid en lichaamsgrootte te verwarren. Een kleiner formaat is juist een teken dat vissen beter tegen hoge visserijdruk opboksen.leesverder>

Fosfaatschaarste, een crisis voor over 500 jaar

16-04-2011

Als fosfaatschaarste optreedt, is er geen vervangende grondstof voor kunstmest, en wordt voedsel schreeuwend duur. Wetenschappers in binnen en buitenland trekken nu alvast aan de bel. ‘We willen er graag vroeg bij zijn’. leesverder>

Europees verzuringsbeleid kwam door 'paniekverhaal' tot stand

22-01-2010

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert afgelopen najaar in een rapport dat zure regen géén hype was en alle beleid zinvol. Maar het enige feit dat na jaren ‘verzuringsbeleid’ wetenschappelijk sterk staat, is dat stikstofdepositie vegetaties verandert in natuurgebied. Zwavelzuurdepositie nam al af zónder beleid, bossterfte vond niet plaats, gezondheidsclaims bleken omstreden en door stikstofdepositie groeit bos mogelijk 40 procent beter. leesverder>

Minder geld naar verbindingszones

16-10-2010

Een bezuiniging van 300 miljoen euro op natuuraankopen wacht. Het kabinet schrapt haar bijdrage bij de aanleg voor Robuuste Verbindingen. Natuur verhuist met Landbouw naar Economische Zaken, bij het nieuwe kabinet Rutte. En dus niet naar ‘Milieu’zoals al jaren de ronde doet.leesverder

Prijs de Aarde

02-10-2010

Volgens pleitbezorgers van zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’ onder leiding van bankier Pavan Sukhdev, tikken we de waarde van biodiversiteit voortaan af op de kassa. Alleen harde cash zou beleidsmakers en bedrijven voldoende aanspreken bij natuurbehoud. Maar de meest soortenrijke natuur blijkt niet beslist meer geld waard.leesverder>

'Wij tuinieren en daar zijn we trots op'

29-05-2010 Bionieuws

Seger baron van Voorst tot Voorst (47) is directeur van Stichting Het Nationaal Park De Hoge Veluwe dat dit jaar 75 jaar bestaat. Hij beschermt de zelfstandigheid van het park, en daagt andere terreinbeheerders uit voor een vergelijkend warenonderzoek. ‘Ik durf de weddenschap aan dat wij op soortenbehoud minstens zo goed scoren.’ leesverder>

Steenmarters hebben iets met rubber

08-05-2010

In een landelijke stad als Nederland zijn steeds meer diersoorten afhankelijk van stedelijke biotopen. Daarbij stellen zij wel eens het tolerantievermogen van mensen op de proef, zo toont de steenmarter leesverder>

Klimaatfouten zijn geen incidentjes meer

21-03-2010

Een kwaliteitskeuring van het IPCC-rapport is hard nodig, want ook de biologische hoofdstukken van dit rapport zitten vol met suggestieve formuleringen, overdrijvingen, foute behandeling van wetenschappelijke literatuur en biologische onwaarheden. leesverder>

Extra CO2 is een zegen voor planten

06-02-2010

De CO2 die onze aarde zo ver zou opwarmen dat ecosystemen verdrogen, maakt tegelijk planten productiever en weerbaarder tegen droogte. Model- en experimentele studies brengen over de hele linie van ecosystemen een positief effect. Maar alleen als de aardtemperatuur niet naar een kookpunt stijgt.leesverder>

Het natuurlijke evenwicht bestaat niet

29-10-2009

Bij natuurbeschermers en ecologen leeft vaak nog het hardnekkige idee van een stabiele grondtoestand waarin de natuur ‘hoort’te verkeren zonder ‘verstoring’. Toch blijft van deze natuurlijke balans weinig over langs de Darwinistische meetlat. ‘Het is een religie’. leesverder>

Vrouw kiest niet steeds zelfde patser

17-10-2009

Vrouwtjespauwen raken niet beslist opgewonden van grote staarten, en zo sneuvelen meer boegbeelden van seksuele selektie. Joan Roughgarden stelt oneerbiedig vast dat Darwin er naast zat in The Descent of man. Over het belang van negatieve resultaten. leesverder>

Groene voornemens

05-09-2009

Het internationale biodiversiteitsprogramma BBI van de Nederlandse regering zou biodiversiteit in het buitenland bevorderen. Maar het effect op de biodiversiteit is onbekend en beschermingsplannen belanden vaak in diepe bureaulades. leesverder>

Vossenlintworm rukt op in NL

11-07-2009

De vossenlintworm is dodelijk voor mensen en de parasiet breidt zich uit over de Nederlandse vossenpopulatie. Terwijl Duitse clinici alert zijn ontbreekt in Nederland deugdelijke voorlichting. leesverder>

Interview Enfant Terrible der Umweltschutz Josef Reichholf

27-06-2009

In Duitsland heeft prof.dr. Josef Reichholf (1945) bijna een ecologische rocksterstatus, als wetenschapspopularisator en ‘enfant terrible van natuurbescherming’. Volgens de bioloog kiest de natuur- en milieulobby verkeerde prioriteiten met haar strijd tegen verandering. leesverder>

Gironatuur

12-06-2009

In tijden van toenemende geldnood, wordt het steeds belangrijker om gevestigde topzware natuurorganisaties kritisch te volgen op hun natuurbeleid. Het probleem is dat zij zich lastig laten controleren, en te veel varen op vanzelfsprekende goodwill. leesverder>

De ecologische geloofsstructuur

De aankoop van gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verliep altijd moeizaam maar ligt nu volledig vast, mede dankzij uitvoerig protest van actiegroepen. Volgens de partijen als Natuurmonumenten die in grondeigendom van het oorspronkelijke EHS-beleid profiteren, worden de bezwaarmakers geleid door ‘emotie’. Of is er toch meer aan de hand? leesverder>

Nieuwe kansen voor oervogeljagers

18-04-2009

Bij het wereldberoemde Beierse Solnhofen leggen biologen en geologen nu een jongere aardlaag bloot uit de late Jura, de Mörnsheimer Schichten. De eerste buit is binnen in de vorm van een nieuwe sauriër, leesverder>

De Zondige Westerling komt tot inkeer

04-04-2009

Er zijn ideeën die zo tot de moderne canon behoren, dat je nauwelijks meer beseft dat ze ooit door één persoon zijn opgeschreven. Een mooi voorbeeld vormt de thesis ‘On the historical roots of our ecological crisis’uit 1967 van Lynn White in Science. leesverder

Posterbeer spot met klimaatsimplisme

21-03-2009

De ijsbeer, het vlaggenschip van global warming zou uitsterven. Maar de beer nam tot 2005 in het grootste deel van zijn verspreidingsgebied in aantal toe dankzij jachtbeperking, en op Spitsbergen zijn ze een plaag. ‘Je kunt beter de walrus kiezen als posterdier.’leesverder

Slechtvalk toch niet van adel

21-02-2009

De Nederlandse Canadees Dick Dekker bestudeerde bijna een halve eeuw lang de jachttactieken van de slechtvalk in het veld. Deze valkeniersvogel heeft een mythische status, maar blijkt in biologisch opzicht doodgewoon. leesverder>

Zonder vleeseter blijf je iets missen

17-01-2009

Bij een voedselpyramide dragen de onderste niveaus de hogere. Eenzaam bovenaan steunt een kleine groep toproofdieren op de onderliggende lagen. Wie deze spits er afhaalt, verwacht niet dat de hele pyramide instort. leesverder>

Evolutiespecial: Darwin's monopolie

13-12-2008

Darwin’s natuurlijke selectie staat bij biologen eenzaam aan de top als motor achter de evolutie. Maar hoe staat het met andere kandidaten die variatie en organisatie in de natuur helpen verklaren? leesverder>

Wolf beheert landschap

19-09-2008

De van uitroeiing herstellende wolf voorkomt overbegrazing en vergroot de biodiversiteit, zo stellen ecologen van de Oregon State University. Goed nieuws voor onze natuur, nu Canis lupus aan onze oostgrens klaarstaat? ‘We hebben nu al moeite met de vos.’ leesverder>

Beheren met geweren

12-04-2008

Nederlandse jagers willen graag wetenschappelijk verantwoord opereren en zoeken daarom samenwerking met ecologen en vogelaars. Hun avances worden nog met de nodige scepsis bekeken. ‘Bij mijn aantreden als hoogleraar Faunabeheer vertelden ecologen me dat ze jachtonderzoek niet vonden ‘kunnen’. Ongelooflijk...’ leesverder>

'Vera wilde Natura2000-passage schrappen"

12-04-2008

De nieuwe beheersvisie van de Oostvaardersplassen gaat op de oude voet verder Leesverder>

Vijfentwintig jaar weten zonder meten

29-03-2008

Doen Schotse Hooglanders wat ze moeten doen? Na 25 jaar runderbegrazing in Nationaal Park De Veluwezoom stelt Natuurmonumenten zichzelf deze vraag. Bij gebrek aan wetenschappelijk onderzoek moeten landschapsfoto’s het antwoord geven. Leesverder>  

Verrekijkers voor gevorderden

01-03-2008

Dankzij biologenrekenwerk kan de Koninklijke Luchtmacht drie dagen tevoren de hoeveelheid vogeltrek voorspellen, als de weersverwachting bekend is. De volgende stap is een vogeltrekverwachting voor Noordwest Europa, maar het blijkt lastig om alle vogels in één rekenmodel te vangen. leesverder>

Vertrapt door de natuurlijkheid

02-02-2008

Kwetsbare vogelsoorten blijken te lijden onder de begrazingsdruk in de Oostvaardersplassen. Maar wat de één in strijd acht met internationale natuurbeschermingsverdragen is voor de ander een uniek experiment- ongeacht de uitkomst. ‘Bijsturen past niet bij ons beleid’. leesverder>

Vogelstand Oostvaardersplassen keldert

02-02-2008

Het gaat niet goed met de vogelswstand in de Oostvaardersplassen. Kuddes grote grazers zouden de oorzaak zijn. Staatsbosbeheer ziet geen probleem. 'Wij zijn geen vogelfokbedrijf'. leesverder>

Roofvogelsnelweg

Vijftig landen verzamelden zich de laatste week van oktober bij Loch Lomond in Schotland. Op deze Convention of Migratory Species bereidden zij een verdrag voor dat roofvogels op trek naar Afrika beter moet beschermen. leesverder>

Schieten op de streepjespakjes

10-11-2007

Eén op één drukjacht is ineffectief. Maar volgens langjarig Duits onderzoek bestaan niettemin effectieve jachtmethodes die en passant ook nog helpen tegen persistentie van klassieke varkenspest: jaarrond de jongste biggetjes schieten via drijfjacht. Nederlandse ecologen reageren terughoudend. leesverder>

Mammoetstront toont hoe steppe toendra werd

22-09-2007

Nieuw onderzoek van UvA-paleo-ecoloog Bas van Geel en het Leidse Ancient-DNA lab aan de inhoud van mammoetstront, bevestigt dat het dier in een grassteppe leefde. Toendravegetatie, zoals nu in Siberië aanwezig, kreeg pas een kans na klimaatverandering en de uitroeiing van grote grazers. leesverder>

Jagersvereniging financiert leerstoel: een schietstoel?

30-06-2007

Is ecologisch onderzoek door Sovon en Alterra politiek gekleurd? De Koninklijke Jagersvereniging KNJV vindt van wel en sponsort daarom een nieuwe leerstoel voor faunabeheer en dierziektes aan de Wageningse Resource Ecology Group. leesverder>

Niet iedereen gelooft in de meteoriet

30-06-2007

De inslag van een asteroide 65 miljoen jaar geleden maakte een einde aan het dinotijdperk. Althans, volgens de Nederlander Jan Smit. Een kleine groep wetenschappers verzet zich fel tegen dit scenario. leesverder>

Bevochten bos

26-05-2006

Nederlandse invloed van natuurorganisaties European Centre for Nature Conservation in Tilburg en Natuurmonumenten brengt de strijdende partijen rond de tafel bij Europa’s laatste laaglandoerbos, het Bialowiezawoud. Een nieuw beschermingsplan moet dit jaar eindelijk uitkomst bieden in een gebied met invloedrijke houtzagers en politieke ruzies. leesverder>

Dansen en kluiven tussen de dinobotten

24-03-2006

Een nieuwe populariseringsgolf overspoelt natuurhistorische collecties in Europa en Amerika. Zijn jazzdiners en dansfeesten de toekomst? lees verder>

Roofvogels versus weidevogels

10-03-2006

De afgelopen tien jaar zijn 5600 roofvogelnesten verstoord door mensen, vijf procent van alle broedplaatsen. De beschuldigende vinger wijst richting weidevogelaars.. Leesverder>

Fotografie als ontwikkelingshulp

18-05-2005

Met hulp van natuurmonumenten en stichting Doen zijn de moerassen bij Frajda in Noordwest Polen onderdeel geworden van het europese Econetwerk. Voor langdurige bescherming van het nationale park in de Oderedelta moet wel de lokale bevolking meewerken  leesverder>

Een bevochten bos

Moleculaire smart bombs en wrijvende enzymen

02-04-2005

Single-molecule- onderzoek werpt nieuw licht op de mechanische eigenschappen van eiwitten en DNA tijdens de celdeling. Meer kennis van het gedrag van deze moleculen moet bijdragen aan effectievere kankermedicijnen die recht op hun doel afgaan en de gezonde cel sparen. Hiphopjongeren en Haagse Harrie's.. leesverder>

Het complot tegen God

 11-03-2005

Hoe kunnen religieuze academici godsdienst combineren met wetenschap? Een neo-darwinistisch rechtsfilosoof, een christelijke biofysicus en een boeddhistisch ecoloog geven hun visie. leesverder>

Vliegende reus stamt af van dwergen

14-02-2005

Door DNA-vergelijking blijkt steeds vaker dat dierensoorten andere voorouders hebben dan vroeger gedacht. Een recent voorbeeld is de vondst van de verwantschap van een uitgestorven reuzenarend met dwergarendjes. Taxonomen moeten minder op het uiterlijk afgaan, zo blijkt.. leesverder>

Duitse oehoe verdringt Hollandse havik

19-09-2004

Een eeuw bijna niet gezien, maar sinds een paar jaar is de oehoe, een rode-lijst roofvogel, terug in Nederland. leesverder>

De geschiedenis van onze kaalheid

Dawkins blijft fulmineren tegen pseudo-wetenschap

21-05-2004

Noem een pseudo-wetenschap en Richard Dawkins snoeit hem effectief met intellectueel sarcasme. De Oxfordse gentleman van het evolutiedenken was deze week in Nederland. leesverder>

24-10-2003

Ergens in de evolutie hebben wij ons lichaamshaar verloren. Waarom dat gebeurde weten we nog steeds niet, maar het tijdstip van haaruitval is wel bekend. ..leesverder>

De slechtvalk als bio-indicator

06-06-2003

Een wereldwijd verbod op DDT zou in 2007 moeten ingaan. Vooral roofvogels zullen daar baat bij hebben. Maar in Afrika gooit malaria roet in het eten. leesverder>

Nog altijd op vlucht voor de sabeltandtijger

09-05-2003

De evolutionaire psychologie moet onze verborgen steentijdmotieven blootleggen. Tot nu toe levert het vooral broodje-aap-hypotheses op. leesverder>

Fotografie als ontwikkelingshulp

Vreemde eend in de bijt

28-03-2003

Hoe lang laten we de ‘vondelparkiet’ zijn gang gaan? De vogel vermenigvuldigt zich snel en verjaagt inheemse spechten uit het Amsterdamse park. leesverder>

Meer fossielen maken steeds minder duidelijk

28-02-2003

Richard Leakey ontvangt komende vrijdag in Wageningen een nieuw eredoctoraat. Leakey heeft veel hominiden-fossielen gevonden, maar over zijn bijdrage aan de menselijke stamboom valt nog weinig te zeggen.

leesverder>

Archeopteryx blijft op eenzame hoogte zweven

31-01-2003

leesverder>