Publicaties voor EOS

Het leuke aan exclusief op wetenschap gerichte magazines is dat je veel meer kwijt kan aan expertise en de diepte in mag. Het Vlaamse EOS richt zich op een publiek van academici, en brengt tegelijk de Nederlandstalige versie van Scientific American uit.

Weg met botanische tuinen?

Septembernummer EOS 2011

Botanische tuinen profileren zich wereldwijd als ‘fokplaatsen’voor plantensoorten die met uitsterven zijn bedreigd. Maar de meeste plantencollecties bestaan uit niet-bedreigde soorten. Bovendien blijken botanische tuinen een belangrijke bron van invasieve exotische plantensoorten. Sluiten maar?leesverder>

Nieuwe soorten klaar terwijl u wacht

juninummer EOS 2011

Mensen laten niet alleen soorten uitsterven via habitatverlies, maar dankzij sterke selectiedruk ontstaan ook nieuwe dierpopulaties door snelle evolutie. Het opkomende vakgebied van ‘contemporary evolution’ vestigt de aandacht op de kracht van natuurlijke selectie voor onze ogen. Kleine veranderingen kunnen al grote gevolgen hebben. leesverder>

Eén aarde volstaat

Maartnummer 2011 EOS

De mensheid zou al sinds 1980 boven haar ecologische stand leven, volgens berekeningen uit de Ecologische Voetafdruk. Deze rekent alle menselijke activiteit om naar benodigd landoppervlak. Maar serieuze ecologische economen publiceren al ruim tien jaar vernietigende kritiek op de voetafdruk in vakbladen. Deze zou nauwelijks raakvlak hebben met de ecologische werkelijkheid, en economische principes negeren. ‘De Voetafdruk is voor een politieke agenda ontworpen, niet voor het meten van duurzaamheid’. leesverder>

Kneuterige Natuur

septembernummer EOS

Volgens Natura 2000, het Europese natuurnetwerk is soortenbehoud de beste graadmeter voor natuurbescherming. Maar wat moeten natuurbeheerders doen, om die soortenrijkdom op peil te houden in een veranderende wereld? Zo kneuterig mogelijk doen, blijkt uit nieuwe vegetatiekundige studies.leesverder>

Moeraskoortsen in de Lage Landen

01-05-2010 EOS/Scientific American

In de Lage Landen zijn nog steeds Anopheles-muskieten aanwezig die de malariaparasiet kunnen overbrengen en sommige soorten nemen in aantal toe. Maar voor een nieuwe epidemie is een vliegtuiglading vol malariapatiënten nodig, waarmee de muggen zich kunnen volzuigen. leesverder>

 

De natuur onder een stolp

01-01-2010

Natuur en milieuclubs willen ‘het natuurlijke evenwicht’ herstellen, dat door menselijk handelen in de war zou zijn geraakt. Maar de meeste moderne ecologen denken nu dat dit evenwicht nooit heeft bestaan. leesverder>