Verhalen De Jager


Liefde voor de eigen achtertuin

07-12-2017 De Jager

Natuur is de afgelopen decennia uitbesteed aan technocraten en campagneclubs zonder lokale binding met een gebied, stelt Rypke Zeilmaker. Kunnen traditionele gebruikers als jagers, boeren en vissers met een onderbouwde visie hun eigen achtertuin heroveren? Een pleidooi voor een nieuwe natuurvisie waarin benutting en bescherming van de natuur hand in hand gaan. Lees en kijk verder>

Het verlangen naar Wildernis

KJV 26-10- 2016 tekst en beeld, mmv Wim Knol

Aanhangers van de heroplevende wilderniscultus stellen dat mensen enkel toeschouwer mogen zijn van natuur. Ingrijpen is niet toegestaan. Dergelijke wildernis zou religieuze ervaringen geven en onmisbaar zijn voor de biodiversiteit, mits zij maar uitgestrekt genoeg is. Rypke Zeilmaker ging op zoek naar de wortels van het paradoxale wildernisverlangen.lees en kijk verder>Natuurbeleid Nederland: waar het geld spreekt zwijgt de waarheid

De Jager 11, mei 2015

Zonder deugdelijk bewijs claimen natuurorganisaties en overheid natuursucces of wijzen op verlies aan biodiversiteit. Volgens Eric Wanders, oud-directeur van Vogelbescherming, nam marketing de regie over bij natuurorganisaties. Diverse ecologen bevestigen zijn waarnemingen. Rypke Zeilmaker doet verslag.leesverder>

Communistische beren gaan commercieel

26-10-2010

Nadat dictator en berenjager Nicolai Ceaucescu in 1989 werd gedood, groeide een omvangrijke commerciële berenjacht in de Roemeense Karpaten voor gefortuneerde jagers. Het goedkoopste is de kogelloze berenjacht in de Roemeense wijk Racadau: de vuilnisbakberen daar zijn een wereldberoemde attractie, die eigenlijk niet mag bestaan.Lees en kijk verder>

'Het maatschappelijke belang gaat voor onze hobby'

02-09-2010De KNJV was te laf om dit stuk te plaatsen omdat ze bang zijn voor weerstand van hun subsidieverstrekkers en leden, maar ze betaalden wel, want het stuk is gewoon goed

De Centrale As, een nieuwe geplande vierbaansweg doorsnijdt niet alleen het Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden. Ook leden van de lokale Wildbeheereenheid Bûtenfjild zijn verdeeld in hun visie op deze Betuwelijn van het Noorden. De asfaltzaak lijkt een precedent voor wat meer landelijke regio’s wacht onder de Crisis en Herstelwet.leesverder>

 

Hoe breng ik de gans aan de man?

15-07-2010

Bij de afzet van ganzenvlees dat vrijkomt uit de schadebestrijding kunnen jagers meeliften op de populariteit van streekproducten en natuurlijk eten. Hoewel nog bureaucratische en links-ideologische hordes bestaan, is er bij de overheid, publiek en ook bij de culinaire wereld genoeg interesse.Leesverder>

Praktische Natura 2000 biedt ook kansen

10-06-2010

Duurzaam gebruik, de traditionele jagersbenadering van natuur draagt bij aan de instandhouding van natuurdoelen, en zo past jacht en wildbeheer prachtig in de doelstellingen van Natura 2000. Met de juiste getallen kunnen jagers tonen dat zij minstens zo goed natuur beschermen als andere partijen, mits de regels praktisch worden uitgelegd. Leesverder>

Is begrazing een heilige koe?

07-05-2010

Begrazing van natuurlandschap is oorspronkelijk bedoeld om variatie te creëren. Maar verkeerde inzet in te kleine gebieden met te hoge begrazingsdruk kan ook leiden tot snelle achteruitgang van dekking en kleinwild. Wanneer beheerders zich op tijd laten bijsturen door veldonderzoek en nieuwe kennis, kan begrazing positief werken.leesenkijkverder>

Wachten op Wolven

17-12-2009

Het is niet langer denkbeeldig dat een zwervende wolf vanuit Duitsland, of via de Vogezen, Eifel en de Ardennen in ons land verzeilt raakt. Een enkele polderwolf vormt geen bedreiging voor jachtbelangen. Jagers dienen zich wel voor te bereiden op de mediahype, die mogelijk de poemahysterie op de Veluwe zal overtreffen. leesenkijkverder>

Jacht doet leven

17-12-2009

Wat voor argumenten heeft een jager naar de niet-jager om uit te leggen dat zijn bedrijf een zielsbezigheid is? Vele filosofen en schrijvers gingen u voor, en geven naast de evidente antwoorden van schadebestrijding en lekker scharrelvlees een diepere basis. leesverder>

Gevleugelde schrik van haas en ree

18-10-2009

De kracht van steenarenden is door ecologen vaak onderschat. Onlangs verschenen peer-reviewed publicaties waarbij rendieren werden aangevallen in Finland. leesverder>

Jachtdruk is gezond

06-08-2009

’s Werelds langstlopende populatieonderzoek naar edelherten op het Schotse eiland Rum toont onverwachte trends in evolutie van geweigrootte en fitness. Ook blijkt dat edelherten die niet bejaagd worden ongezonder zijn en zwakkere nakomelingen produceren. leesverder>