Publicaties Het Parool

Biotech taboe?

05-01-2013 Het Parool

Recent vernielden milieuactivisten weer proefvelden voor genetisch gemodificeerde gewassen (GMO) in Wageningen. Een laatste stuiptrekking van tegenstand uit het verleden? Buiten Europa is GMO geen issue meer. Mondiaal verbouwen boeren al 160 miljoen hectare GMO-gewassen, met de Verenigde Staten, Brazilie en Argentinie als koplopers. In de Verenigde Staten heet GMO een belangrijk hulpmiddel bij het bereiken van ‘duurzame’ landbouw met minder bestrijdingsmiddel. leesverder>

Planten blijven de baas op aarde

22-09-2012 Het Parool

Vergeleken met het plantenrijk zijn mensen maar lieverdjes. Liefst 30.000 stofjes spuiten planten in soms grote hoeveelheden de atmosfeer in, zelfs stoffen die de ozonlaag afbreken. Nieuw onderzoek toont dat planten zelfs massa-uitsterven kunnen veroorzaken, als ze in hoge versnelling raken. leesverder>

Is REDD+ nog te redden?

Het Parool 30-06-2012 aangeleverde tekst

Het leek een goedkope manier om tropische boskap tegen te gaan, en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen. Betaal ontwikkelingslanden voor ‘vermeden ontbossing’: Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+). Maar het programma bezwijkt onder corruptiegevoeligheid en complexiteit. ‘REDD zal niet meer dan één van de vele manieren worden, om boskap te minderen.leesverder>

Biodiversiteit; hoe erg is het uitsterven van een mug?

19-02-2012

Volgens invloedrijke publicaties in bladen als Nature zou de snelheid waarmee plant- en diersoorten nu uitsterven een ‘veilige grens’overschrijden. Maar tegelijk bestaat weinig experimenteel bewijs dat alle nu levende soorten onmisbaar zijn. Overdrijven ecologen dus het belang van deze zogenaamde biodiversiteit?leesverder>

Neergang paling in rook gehuld

14-01-2012

De paling zou volgens belangenclubs de panda zijn van de binnenwateren, en vast staat dat vooral jonge aal onze kust nog nauwelijks bereikt. Maar experts kennen niet ‘de’oorzaak van het palingoproer: ‘Het is bijzonder onverstandig alleen naar vissers als schuldige te wijzen’. leesverder>

Landbouwinnovatie zit bij Wageningen niet meer in de genen

20 november 2011

Negen miljard mensen, op dat hele kleine stukje aarde dat in 2050 voor landbouw geschikt is. Hoe voedt je die? Op het congres voor Wageningse afgestudeerden ‘How to feed our World in 2050’ op 10 november streden twee kampen in de discussie om de eer, de ecologische gezindte en de techneuten. ‘We hebben een ecologische dictator nodig’. leesverder>

Opwarming meten met muggen

1 oktober 2011

Na de laatste IJstijd volgde op het Noordelijk Halfrond een lange periode van opwarming tussen 9000 en 5000 jaar geleden: het Holocene Optimum, ook bekend als Holocene Thermal Maximum (HTM). Toen was het warmer dan nu. Hoewel het HTM lang geleden is, woedt een stevig debat over de vraag: hoeveel warmer was het, en vond de HTM overal gelijktijdig plaats? leesverder>

Uitsterven soorten met 160 procent overschat

september 2011

Dat modellen die het uitsterven van soorten beschrijven prcentages stevig opblazen, soms zelfs met 160 procent teveel,blijkt uit de eind mei in Nature gepubliceerde studie van Fianlang Hé en Stephen Hubbell ‘Species Area Relationships allways overestimate extinction rate from habitat loss.’ leesverder>

Zure Regen: de anatomie van een milieuhype

16-07-2011

Het enige feit dat na 30 jaren ‘verzuringsbeleid’ wetenschappelijk sterk staat, is dat neerslag van stikstofverbindingen, zogenaamde ‘depositie’ vegetaties verandert in natuurgebied. Zwavelzuur in regen en bodem nam al af zónder beleid, bossterfte vond nauwelijks plaats, gezondheidsclaims bleken omstreden. En door stikstofdepositie uit landbouw en verkeer groeit bos mogelijk 40 procent beter, dankzij een bemestingseffect.Leesverder>

Voetafdruk valt van voetstuk

17-06-2011

De mensheid zou al sinds 1980 boven haar ecologische stand leven, volgens berekeningen uit de Ecologische Voetafdruk. Deze rekent alle menselijke activiteit om naar benodigd landoppervlak. Maar serieuze ecologische economen publiceren al ruim tien jaar vernietigende kritiek op de voetafdruk in vakbladen. Deze zou nauwelijks raakvlak hebben met de ecologische werkelijkheid.leesverder>

CO2-uitstoot grote vulkaan kleiner dan kolencentrale

28-05-2011

Aan de lopende band barsten IJslandse vulkanen uit, met honderden kilotonnen extra CO2-uitstoot tot gevolg. Ook vlakbij huis borrelt uit de vulkanische Eifel jaarlijks nog een kleine Megaton CO2 naar boven. Heeft het dus wel zin om menselijke CO2-uitstoot op te bergen in de grond, als de natuur het er even lief weer uitbraakt? leesverder>

Zeebemesting

19-03-2011

De vroegere directeur van het huidige Imares, bioloog Dolf Boddeke pleit al jaren voor andere manieren om de zee te laten bloeien. Zeebemesting. Verwijder niet langer met veel energieverspilling alle fosfaat bij de rioolwaterzuivering. Meer fosfaat zou de kustwateren weer productiever maken.leesverder>

'Vertel ons dan wat wij fout doen'

12-02-2011

Tijdens de hoorzitting afgelopen donderdag over de toekomst van natuurnet de Ecologische Hoofdstructuur in de Tweede Kamer, struikelden ook bestuurders en Kamerleden over de ecologische elefant in the room van natuurbeleid: niemand weet precies wat natuur is, of biodiversiteit. Dus kun je het effect van een Ecologische Hoofdstructuur en bestedingen van 900 miljoen euro per jaar wel meten? leesverder>

Ieder zijn eigen oermens

28-01-2011

Wat deed de Neanderthaler in Europa uitsterven? Was het de moderne mens die kwam zag en overwon, of deed verregaande afkoeling van de aarde de oermensen uit Europa vluchten? Een andere optie kan ook: de oermens als aparte soort heeft nooit bestaan.leesverder>

De prijs van het verloren paradijs

23-10-2010

Op de Convention on Biodiversity (CBD) vanaf 18 oktober in Nagoya stellen wereldleiders van 150 landen vast dat ze de teruggang van biodiversiteit niet kunnen stoppen. Politici en bedrijfsleven zouden zich alleen nog van natuurwaarde laten overtuigen, wanneer je dat uitdrukt in geld. Maar kun je die waarde wel berekenen?leesverder>

Gezocht:Bijenjongeren

20-08-2010

Jaren van slecht nieuws over uitstervende imkers en mysterieuze verdwijnbijen, oogsten een positief effect. De aanwas van jonge cursisten voor bijen houden groeit landelijk. Ook in het Nieuwe Bijenpark in Osdorp startten enkele bijenjongeren, die hun eigen bijenvolk managen als hobby, met honing tot gevolg. leesverder>

Redt natuur met monocultuurpublicatietitel 'herplant bos niet sexy'

17-07-2010

De wereldbevolking groeit deze eeuw naar 9 miljard zielen. Daarmee stijgt de vraag naar energie en landbouwgrond, ten koste van natuurgrond. Hoe kun je deze natuur dus sparen? Bedrijf meer intensieve landbouw en plant degelijke monocultures, zo stellen land- en bosbouwexperts.leesverder

Voor god spelen op 5 hectare

22-05-2010

In de Heemparken van Amstelveen vind je exclusief autochtone plantengroei als ‘guigelheil’, wildemanskruid en vele planten die in ons land bijna uitsterven. Deze maakbare natuur op een steenworp afstand fungeert als een floristische ark van Nederland. leesverder>

Natuur mag weer leermeester van kunst zijn

08-05-2010

Bestaat er zoiets als ‘echte’natuur, of zijn alle natuurbeelden die mensen hebben persoonlijk en cultureel bepaald? Artisprofessor Erik de Jong zoekt met de stadsdierentuin Artis Natura Magistra een nieuwe definitie die stad en land weer met elkaar verbindt in een verstedelijkt land. leesverder>

Zeebespiegelingen

03-04-2010

Over zeespiegelstijgingen doen de meest wilde claims de ronde, maar zowel klimaatpanel IPCC als het KNMI moesten dit jaar hun sommetjes overmaken. De invloed van de aarde zelf maakt dat de meeste voorspellingen over zeespiegels per land niet kloppen. ‘Het zeespiegelonderzoek staat nog in de kinderschoenen.’ leesverder>

'CO2 is minder dan helft van probleem'

13-03-2010

Mike Hulme. gezaghebbend klimaatgeleerde, ontpopt zich als criticus van de opwarmingslobby: "het VN-klimaatpanel IPCC heeft geen bestaansrecht meer."leesverder>

Red het binnenklimaat, was heter

13-02-2010

Energie besparen via isolatie, ventilatie met warmteterugwinning en wassen op lage temperatuur. Het zijn nobele initiatieven. Maar de milieuzorgen bedreigen de gezondheid dankzij de toename van Legionellabacteriën, huisstofmijt en schimmelsporen . ‘Mensen kunnen een half jaar eerder in het verpleeghuis belanden.’Leesverder>

Meer klimaatgeknoei bij IPCC

06-02-2010

In het hoofdstuk waaraan Rik Leemans van Wageningen UR meewerkt als lead author, citeren IPCC-auteurs de wetenschappelijke literatuur over de invloed van CO2 op koraal foutief. Met conclusies die tegengesteld zijn aan wat de auteurs van de oorspronkelijke bron schrijven. leesverder>

Bacteriebitches

09-01-2010

Samenwerking als aanvullende overlevingsstrategie krijgt steeds meer de aandachtvan evolutiebiologen. Zelfs bacteriën zijn het egoïsme al snel beu, zo blijkt uit nieuwe experimenten met microben als laboratoriumratjes van de evolutie. ‘Competitie is zo saai’. leesverder

Vogels verliezen hun geheimen

10-10-2009

De innovatie bij vogeltrekonderzoek gaat net zo snel als bij mobieltjes, dankzij de combinatie van satellietzenders en dataloggers. Nieuwe spectaculaire gegevens duiken op. leesverder>

Knuffelkoeien (mijn eigen betere versie)

12-09-2009

Moderne mensen zouden dankzij de plotselinge omschakeling van boerenleven naar stadsleven aan ‘dierdeficiëntie’kunnen lijden, veroorzaakt door een gebrek aan knuffelhormoon oxytocine. Misschien is de dierenpartij wel ontstaan dankzij het gemis van dagelijks koeiencontact bij grote stedelingen, het stemvee van de dieren. leesverder>

God als hersenactiviteit

22-08-09

God laat zich niet zomaar verjagen, want de behoefte aan contact met ‘het hogere’ lijkt gewoon een normaal aspect van de menselijke biologie.Wetenschappers brengen nu de hersengebieden in kaart die bij bidden en meditatie een rol spelen. leesverder>

Bang voor verandering

11-07-2009

Wagenings ecoloog Marten Scheffer is winnaar van de Nederland’s grootste wetenschappelijke prijzenpot de Spinozapremie. Hij droeg bij aan de vernieuwde kijk op ecosystemen. “Het natuurlijk evenwicht bestaat niet.”leesverder>

Eten van de stadsjager

19-05-2009

Waar haalt u het eten vandaan als de buurtsuper dicht blijft en de honger toeslaat? De urbane jager en verzamelaar kent de beste voedselplekken in Amsterdam. Hij geniet van Westpoorthaas, wolhandkrabbensoep en Schipholgans, met een pittig daslooksausje uit het Sloterpark. leesverder>

Vulkaanthermostaat

02-05-2009

Vulkanen kunnen de aarde in korte tijd afkoelen en vulkanische producten kunnen ook broeikasgas CO2 eten. Maar vulkanen zijn ook belangrijke CO2-bronnen. Wat hebben klimaatactivisten dus aan deze vuurspuwers? leesverder>

Slechtvalk doet het net zo goed in de stad

11-04-2009

Neder-Canadees Dick Dekker volgde een halve eeuw lang een roofdier op jacht, dat bij uitstek de vrije wildernis symboliseerde: de slechtvalk. Maar dit romantische beeld blijkt nu achterhaald. leesverder>

Effectief Natuur beschermen

14-03-2009

Er worden jaarlijks miljarden euro’s besteed aan internationale natuurbescherming. We kennen internationale biodiversiteitsverdragen en 11 procent van ’s wereld’s landoppervlak valt onder een beschermde status. Maar hoeveel effect heeft dat geld en op papier gereserveerde areaal? leesverder

CO2?Niks mis mee!

07-02-2009

Meer kooldioxidegas laat planten weer vrij ademen, kan oogsten fors doen toenemen en zorgt voor werkgelegenheid. Tijd voor een rehabilitatie van dit beroemde maar verketterde gas. leesverder>

Het politieke klimaat

20-12-2008

Politici willen 'strijden tegen klimaatverandering'. Ondertussen stijgt de zeespiegel nauwelijks en koelt de aarde momenteel af, terwijl de concentratie van broeikasgas CO2 stijgt. Een dipje in de opwarming, of is er meer aan de hand? leesverder>

Zeehond is ideaal girodier voor creche

13-12-2008

Ecologen in binnen en buitenland veroordelen de zeehondenopvang, nu de dieren op het Wad zichzelf kunnen redden. Maar voor virologen vormen opvangcentra als in Pieterburen een wetenschappelijke goudmijn. leesverder>

Kalfjes knallen

29-11-2009

Menselijke jagers slagen vaak niet om de snel groeiende herten- en zwijnenpopulaties in te perken. Internationaal ecologisch onderzoek toont een oorzaak: de menselijke predator is te sentimenteel. leesverder>

Is er plaats voor de polderwolf?

04-10-2008

Wolven zijn in aantocht. Romantisch zijn deze grote roofdieren niet. 'Je zult soms een probleemwolf moeten opruimen.' leesverder>

Onder het asfalt liggen de groene voornemens

20 januari 2002

Het asfalteren lijkt in paarse handen makkelijker te gaan dan het aanleggen van het groene natuurlint door Nederland, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het versnipperde EHS-groen moet het opnemen tegen militair klinkende namen als Bereikbaarheidsoffensief Randstad, de BOR. leesverder>

De polder wordt voor eeuwig ingepakt

24-11-2001

Onlangs gaf de Amsterdamse wethouder Saskia Bruines de aftrap voor de sanering van de Volgermeerpolder. Dit keer zou er echt worden gewerkt: over 's lands grootste gifbelt moet een ecologische vuilniszak worden gelegd, die alle vervuiling tegenhoudt. Maar die vuilniszak moet ook voortdurend, tot in de eeuwigheid, op lekkage worden gecontroleerd. leesverder> 

Knallen in Brabant

22 oktober 2001 

Wie een foto van de aardkorst op dertig kilometer diepte wil maken heeft zware middelen nodig. Met tientallen kilo’s dynamiet probeert de Technische Universiteit Delft, samen met nog vier andere instituten een akoestisch plaatje te schieten van de Peelrandbreuk, een breuklijn die nog steeds aardbevingen veroorzaakt. Nog niet eerder is in Nederland op deze diepte gekeken en de afgelopen twee weken wilden de onderzoekers uitvinden hoe dit experiment op Brabantse bodem uitpakt. leesverder>

Hoe Sjakoo het eind van de geschiedenis nog even uitstelt

26 september 2001

Het Fort van Sjakoo aan de Jodenbreestraat 24 is de boekhandel voor iedereen die zich 'anarchisties' noemt, en voor liefhebbers van 'aksievoeren'. Tegen het rascisme, fascisme en globalisering. En nu wordt het voortbestaan bedreigd door de kapitalistische overheid, die een huurverhoging van 900 procent vraagt. Vanmiddag voerden de boekverkopers daar met een zes meter hoog 'paard van Troje' met een belegering van het stadhuis actie tegen. Portret van een vrijplaats. leesverder>