De wereld draait om het Financieele, ook bij milieu(organisaties)

Dus schrijf ik af en toe voor het FD, nu voor de nieuwe energiebijlage FD Energiepro, na jaren terug voor een andere bijlage 'Morgen'te werken pikken we de draad weer eens op

De vervuiler wordt betaald

10-06-2014 tekst en beeld

Energiebedrijven als Essent mogen volgens EU-regels claimen dat (bij)stook van bos uit Noord Amerika in energiecentrales CO2-neutraal is. Of zij de forse extra emissieschulden aflossen met nieuwe bossen kan niemand garanderen. Bij mondiaal stijgende houtvraag wordt bos versneld gekapt dankzij de afgelopen jaar met 32 procent gestegen Europese import van houtpellets, gedreven door miljarden euro’s stooksubsidies. Ook zaaghout verdwijnt in energiecentrales. leesverder>

Brabants energiehuis knipt draad door met energiebedrijf

22-01-2009

Een nieuw energiehuis toont dat iedere Nederlander kan leven op zelf opgewekte energie. Zelfstandig, en gezamenlijk op wijkniveau zonder comfortverlies.leesverder>

21-11-2008

Het biodiverse bedrijfsterrein

Meewarig zullen ondernemers in 2040 terugkijken naar de tijd toen bedrijvigheid synoniem was met betonnen parken. leesverder>

18-10-2008

Nederlandse viskweek voorop in milieu en welzijn

Nederlandse viskwekers zijn wereldleider op het gebied van milieutechniek en dierwelzijn. Maar vervuilende buitenlandse budgetvis gooit roet in het eten. leesverder>

09-04-2008

Beleggen in heggen

CO2-compensatie op eigen Hollandse bodem via 100.000 kilometer aan heggen en bomen langs boerenland. Het kan via een Nationaal fonds voor het Landschap waarin bedrijven en overheden geld storten voor emissiecompensatie, en financiële compensatie per hectare geofferd groen. In Nijmegen beproeven 12 bedrijven het concept op lokaal niveau. leesverder>

03-03-2008

Nederlandse natuur klein energiefabriekje

Bij natuurbeheer komt biomassa vrij in de vorm van snoeiafval. Die biomassa is op kleine schaal bruikbaar voor energieopwekking. Belangrijkste hindernissen vormen de kosten voor inzameling en transport. Ook staat de afvalstoffenwet in de weg. leesverder>

12-12-2007

Nederlandse kennis in Pools werelderfgoedwoud

Europa’s beroemdste oerbos op de grens van Polen en Wit Rusland verdroogt al 30 jaar dankzij kanalisering van beken en een warmer klimaat. Nederlandse kennis van hydrologie en ecologie moet hier een stokje voor steken. Of hun plannen ook worden uitgevoerd blijft twijfelachtig vanwege politiek gekibbel. leesverder>

07-09-2007

Rijden op laptopbatterijen

Rijgenot en gebruikersgemak van elektrische auto’s en motoren verbeteren snel dankzij de komst van geschikte lithiumion-batterijen. Met de komst van snellaadtechnologie hoeft ook elektrisch tanken maar een kwartier te duren. Rotterdam heeft de Nederlandse primeur.leesverder>

26-09-2007

'Ondernemers investeren alleen in betere technieken als strenge regels dwingen'

Nederland is wereldkampioen recyclen. Ook in recycle- en afvaltechniek loopt Nederland voorop. Dat blijft alleen zo als de wetgever helpt. Een interview met recyclegoeroe Wijnand Dalmijn leesverder>