Wadden Werelderfgoed?

22-09-2009

Het Nederlandse Waddengebied is werelderfgoed van Unesco geworden, samen met het Duitse deel. Er zijn nogal wat overlegmarathons gevoerd voor iedereen het met die nominatie eens was.

Veel Noordelijke gemeentes waren lang bang dat met Unesco-erkenning het gebied 'op slot zou gaan', zoals ze dat noemen. Dit is een algemeen sentiment bij regio's die zichzelf als achtergesteld beschouwen ten opzichte van stedelijke centra. Ook Kvarken in Finland (zie ander deel van site) kende 10 jaar overlegsessies voor iedereen instemde. De tegenlobby ging overstag toen duidelijk werd dat Unesco geen extra natuurbeschermingswetten geeft. Unesco heet nu goed voor de regiomarketing.  

Als eerste daad onder Unesco-keurmerk, staan Friese bestuurders de bouw van een op 130 miljoen euro geraamde (en dus waarschijnlijk twee maal zo dure) afvaloven toe: in PR-nieuwspraak heet dit Reststoffen Energie Centrale in Harlingen van het semi-overheidsbedrijf Omrin.

Natuurlijk zullen de zeehondjes niet meteen bij bosjes aanspoelen , wanneer zo'n vrolijk rokende schoorsteen de Terschellinggangers begroet. Maar of zo'n afvaloven overeenstemt met het Unescowaardige karakter van het Wad? Een punt ter informatie: PvdA'er en ex-VROM Minister Margreeth Boer is zowel bestuurder bij Omrin als bij de Waddenraad.

1. Het Wad: Nederland heeft de meest bijzondere natuur van de wereld, waaronder dit enorme kweldergebied. Alle klagers die roepen dat in Nederland geen echte natuur is, hebben hun ogen in de zak zitten.
2. Een typisch verschil in perceptie tussen omwonenden en belanghebbende bestuurders die financieel beter worden van de oven/hun carriere er mee redden. Burgers protesteren tegen een Afvaloven, met een schoorsteen van minimaal 40 meter hoog die het Wad en havenstadje Harlingen gaat sieren.
3. Het semi-private Omrin, met bestuurders die zowel wethouder zijn als aandeelhouder hanteert haar eigen Newspeak.
Hier heet de oven een Reststoffen Energie Centrale. De architect heeft de controversiele schoorsteen zo ambitieus weggewerkt op de modeltekening, dat het ontwerp revolutionair en protestproof wordt: de eerste afvalverbrander ter wereld met onzichtbare schoorsteen! Ter informatie: er is overcapaciteit in afvalovens, de oven dient alleen om de Friese bevolking tot in de eeuwigheid aan Omrin vast te binden als 'klant'. Vergelijk het met uw 'klant'zijn bij Waternet of bij de NS. Het alternatief is geen water of lopen.
4. Op Vlieland groeit de onvrede tussen eilanders en grootgrondbezitter Staatsbosbeheer. De bureaucratische natuurmoloch vervreemdt zich overal te lande steeds meer van de lokale bevolking, omdat het overal oerkoeien invoert om de lokale natuur plat te grazen. Maar wanneer een bewoner een vogel verstoort is hij strafbaar. De bureaucratisering van natuurclubs en vervreemding van de regio is de grootste bedreiging voor natuur en het draagvlak van bescherming
5. De Vliehors. Terrein van defensie is vaak veel soortenrijker en meer bijzonder dan gewone natuurgebieden. En reden is dat er niet continue recreanten mogen komen met hun golden retriever.
6. Texels Lamsvlees is onderdeel van het streekmerk 'Waddengoud'waarmee de regio culinair op de kaart moet komen. Waddengoud klinkt minder goed dan 'Champagne', maar het vlees loopt niettemin als een trein.