Verhalen verschenen in technologietijdschrift De Ingenieur

Los van het net

20-08-2010

Autarkie op energiegebied is technisch mogelijk en ook economisch steeds aantrekkelijker bij stijgende rekeningen voor nutsvoorzieningen. De overheid maakt het burgers met bureaucratie en wetgeving echter lastig om decentraal duurzame energie op te wekken. ‘Het zou helpen wanneer kleine particulieren die in hun eigen stroombehoefte willen voorzien, niet hoeven te voldoen aan dezelfde regels als de Essents en de Nuons.’leesverder>

10-07-2009

Nazorg in de dessa

Bij aanpak van wateroverlast in derdewereldelta's is een polder of dijk niet genoeg, er moet ook een waterschapsbestuur komen omdat zonder nazorg duizenden mensen kunnen sneuvelen. ‘De beste aanpak van waterproblematiek ligt in economische ontwikkeling.’ leesverder>

04-04-2009

Het lauwe goud

In Nederland is de strijd losgebrand rond winbare warmte in de diepe ondergrond. Voor ingenieurs valt enkel winst te behalen, maar de economische haalbaarheid blijft omstreden. leesverder>

28-11-2008

Koperquatsch

De diefstal van koper nam de afgelopen jaren snel toe door stijgende prijzen van voor de kredietcrisis. Het verschil in vraag en aanbod zou groeien van 5 procent in 2006 naar 30% in 2016. Biologische mijnbouw en koperwinning op de zeebodem moeten het gat dichten. “Ik draai al bijna een halve eeuw mee in de mijnbouw en heb nog nooit een erts zien opraken.” leesverder>

01-02-2008

De hype van Cradle to Cradle

Het Amerikaanse ecodesign-concept Cradle to Cradle maakt snel furore in Nederland. Maar volgens chemisch technoloog Gijsbert Korevaar, coördinator van de Delfts-Leids-Rotterdamse opleiding Industrial Ecology hebben de nieuwe milieufanaten last van geheugenverlies. leesverder>

 

15-06-2007

Dossier Kernafvalopslag

Ieder Europees land moet zelf uitzoeken hoe het zijn hoogradioactieve kernafval voor de komende millennia buiten de biosfeer houdt, en landen als Finland zijn hier al voortvarend aan begonnen. Nucleaire dwergen als Nederland zouden juist baat kunnen hebben bij een gezamenlijke Europese oplossing. “Het is onzinnig om voor ieder klein beetje afval een eigen berging aan te leggen.” leesverder>

22-02-07

Dossier Diepzeeboren: tot de laatste druppel

De ontwikkeling van nieuwe olievelden in de diepzee gaat zo snel dat steeds meer ingewijden de beruchte productiepiek zien naderen. Betere techniek zou die piek uitstellen, maar hoeveel kun je daarmee onder de oceaanbodem vandaan halen? leesverder>

19-01-07

Fluisterheli

Om de toenemende files te ontzien willen steeds meer vermogende zakenlui een helikopter inzetten. Maar het enorme lawaai bij opstijgen en landen verhindert dat het gebruik van heli's een grote vlucht neemt. Rotorbladen voorzien van een kleppensysteem zorgen ervoor dat het toestel 6 DB minder geluid maakt leesverder>

6-10-2006

Taai teerzand voor Shell

De wildernis van het Canadese Alberta wordt in hoog tempo vervuild en ontbost om teerzand te winnen. Een ecologisch geluk bij een ongeluk is dat de grootste voorraden zware olie juist diep onder het oppervlak liggen. Prof ir. Cor van Kruijsdijk verhuisde voor Shell van de TU Delft naar Canada om die diepe voorraden op een slimmere manier aan te boren. “De teerzandwinning heeft op milieugebied nog een lange weg te gaan.” leesverder>

22-09-2006

Vogels volgen

In de herfst beginnen veel vogels aan hun tocht naar het verre zuiden. Biologen proberen al ruim een eeuw meer inzicht te krijgen in dit verschijnsel. Met platvorm transmitter terminals (PTT’s) is het nu mogelijk om de dieren via satellieten te volgen en hun trekroutes in kaart te brengen. ‘Dit levert meer op dan een eeuw onderzoek met pootringen.’ leesverder>

Dossier Rembrandt/Nog steeds onzekerheid over echtheid

16-06-2006

Vierhonderd jaar na zijn geboorte is nog steeds niet duidelijk welke schilderijen nu wel of niet van Rembrandt van Rijn (1606-1669) zijn. Ondanks de vooruitgang in technische diagnostiek blijven experts elkaar over de echtheid van de kunstwerken van Nederlands' grootste schilder bestrijden. 'We komen er nooit uit. Elke generatie velt een oordeel met nieuwe hulpmiddelen.' leesverder>

Haptisch gaspedaal tegen bumperkleven

17-03-2006

Intelligente autosystemen kunnen de notoire bumperklever tot beter rijgedrag bewegen. De bestuurder moet daarbij wel zelf volledige controle houden over zijn voertuig, zo blijkt uit onderzoek van de TU Delft en TNO. leesverder>

Broeikas in beeld

03-03-2006

De klimaatsatelliet Calipso krijgt hulp vanaf de Hollandse poldergrond. Het RIVM in Bilthoven heeft een raman-lichtradar gebouwd die de wolkenmetingen van de satelliet een factor tien nauwkeuriger maakt. Leesverder>

Amerikanen dromen van deltawerken

13-01- 2006

Niet dijken en orkanen bepalen of New Orleans in de toekomst droge voeten houden maar de federale regering. Zolang deze niet met de ultieme zak geld voor een Deltaplan over de brug komt blijven Amerikaanse ingenieurs pleisters plakken. leesverder>

Roby rooft niet

23-12-2005

Schiphol en KLM willen de bagageafhandeling automatiseren. Een nieuwe bagagerobot neemt sinds kort op Schiphol het zwaarste sjouwwerk over. leesverder>

Vliegen op gaatjes

09-09-2005

Luchtvaartingenieurs aan de TU Delft recyclen een truc uit de Tweede Wereldoorlog waarmee turbulentie aan vleugels drastisch vermindert. Met hulp van een stofzuiger en gaatjes in de vleugels blijven zweefvliegtuigen langer in de lucht en draaien raceauto’s sneller hun rondjes over het circuit van Zandvoort. leesverder>

Noorse perfectie

12-08-2005

Nederlandse bedrijven hebben een belangrijk aandeel bij de exploratie van het aardgasveld ormen lange voor de Noorse kust. Heerema, Allseas, Van Oord en Akzo Nobel zijn betrokken bij de voorbereidingen, Shell is verantwoordelijk voor de exploitatie. leesverder>

Explosieve stuwstof

12-08-2005

Met de krachtige vaste raketstuwstof HNF moet meer vracht tegen minder kosten de lucht in. Tien jaar lang liet de stof zich lastig temmen, maar de defensietak van TNO heeft nu katalysatoren gevonden die van HNF een hanteerbare vaste stuwstof kunnen maken.. leesverder>

Valse meesters ontmaskeren met AI

04-03-2005

Met hulp van nieuwe artificial intelligence technieken kan imitatiekunst van Rembrandt en Breughel ontmaskerd worden. Van schilders als Van Gogh kan het carrièreverloop gedigitaliseerd worden. Moeten kunstkenners bij het museum nu voor hun baan gaan vrezen? leesverder>

De mijn van Piet Hein

04-12-2004

Ook historici moeten met hun tijd meegaan. Vandaar dat in de archeologie steeds meer fysische analysemethodes hun intrede doen. Met nieuwe toepassingen van neutronenbundels kunnen valse Etruskische dames ontmaskerd worden en kan tot ver in de prehistorie worden gekeken naar bijlen van het Klokbekervolk. leesverder>